"Rozstrzygnięcie II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Usługa pomocy prawnej"" 

 

"Rozstrzygnięcie II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Usługa pomocy prawnej"" 

 

 

Prusice, dnia 5 stycznia 2008 r.


Gmina Prusice

reprezentowana przez Dyrektora Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Prusicach

ul. Żmigrodzka 43-Ratusz, pokój nr 2,3, 55-110 Prusice

REGON 930853910:, NIP:915-12-16-984

www.prusice.iap.pl, zeaszip@op.pl

tel.: 071 312 62 04 fax: 071 312 62 23
ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU II POSTĘPOWANIAo udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14 000 euro netto, organizowanego z w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli nr 2 z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych Zespole Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro netto z zachowaniem głównych zasad ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz .U. z 2007, nr 223, poz. 1655 z późn zm);

pn.

Usługa pomocy prawnej”W terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęło 9 ofert.

Nie wykluczono z udziału w postępowaniu żadnego Wykonawcy.

Nie odrzucono oferty żadnego z Wykonawców.Została wybrana oferta Koncorcjum firm:

Kancelaria Radcy Prawnego QLQ Hadrian Bucyk,

ul.Kilińskiego 5/2,

59-100 PolkowiceKancelaria Radcy Prawnego Jerzy Trzeciak

ul. Jarzębinowa 1

59-100 PolkowiceKancelaria Radcy Prawnego Jolnanta Górna-Kozak

ul. Rynek 6

59-100 Polkowice

której treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ze względu na najniższą cenę.


Nr oferty

Wykonawca

Miesięczna cena wykonania usługi netto

(zł)

Miesięczna cena wykonania usługi brutto

(zł)

1

Kancelaria Radcy Prawnego

Tomasz Jaroszyński

ul. Wita Stwosza 19/20 lok. 1

50-148 Wrocław

4 000

4 8802

Kancelaria Prawna s.c.

Adw. Marzena Sitna-Waliduda,

Adw. Sławomir Waliduda,

Adw. Robert Wrzesiński,

R. pr. Sławomir Byra

ul. Podwale 36 a,

50-040 Wrocław

4 523

5 518

3

Koncorcjum firm:

Kancelaria Radcy Prawnego QLQ Hadrian Bucyk,

ul.Kilińskiego 5/2,

59-100 Polkowice


Kancelaria Radcy Prawnego Jerzy Trzeciak

ul. Jarzębinowa 1

59-100 Polkowice


Kancelaria Radcy Prawnego Jolnanta Górna-Kozak

ul. Rynek 6

59-100 Polkowice

2 375

2 897,50

4

Kujacz, Polewski adwokacko-radcowska Spółka Partnerska

ul. Łukowa 2-2a/1

58-100 Świdnica

3 000

3 660

5

Kancelaria Adwokatów W. Bielawski i Partnerzy Sp. P.

ul. Zamkowa 1/1a

58-100 Świdnica

3 900

4 758

6

Grzegorz Szpyrch

Kancelaria Prawna Sampraus

Spółka Komandytowa

ul. Wita Stwosza 3

50-148 Wrocław

3 000

3 660

7

Kancelaria Radcy Prawnego

Maria Pelczarska

ul. Bacciarellego ½

51-649 Wrocław

2 600

3 172

8

Konsorcjum Prawnicze Kancelarii Radcy Prawnego Rafała Wiatr i Kancelarii Obsługi Prawnej i Finansowej WM Lawers Sp. z o.o.

ul. Starograniczna 28

54-237 Wrocław


4 500


5 490

9

Koksztys

Kancelaria Prawa Gospodarczego

Spółka Komandytowa

Al. Armii Krajowej 61

50-541 Wrocław

4 000

4 880Dyrektor

Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego

                                            / - /

Szkół i Przedszkoli w Prusicach

Barbara Krzyżak

 

 

Liczba odwiedzin : 337
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2009-01-05 11:31:20
Czas publikacji: 2009-01-05 11:31:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak